úvodní slovo 

140 let od narození
Josefa Gočára

Mgr. Kateřina Churtajeva

Vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

V roce 2020 uplyne 140 let od narození Josefa Gočára. Architekt Josef Gočár byl výraznou osobností, pocházel z východních Čech a ve východních Čechách také nalezneme řadu jeho realizovaných staveb. Gočárova tvorba prošla složitým vývojem. V řadě architektonických slohů za sebou zanechal významné dílo typické pro daný styl. Jeho stavby se vždy vyznačují společnými znaky, a to: ochotou přijmout moderní smýšlení, vkusem, citem pro detail i jeho uplatnění v celku. Josef Gočár byl také urbanistou s odvážnou vizí pro budoucí rozvoj města. Obě roviny jeho osobnosti, tedy nápaditá a kreativní, řešení staveb zasazená do promyšleného konceptu rozvoje města, jsou momenty v odkazu Josefa Gočára, které chceme připomenout dnešním tvůrcům našich měst. Široké veřejnosti i zadavatelům veřejných staveb chceme akcemi spojenými s výročím Josefa Gočára ukázat, že promýšlení jednotlivých staveb v širším urbanistickém kontextu je něco, co se vyplatí, je živé a funkční i po uplynutí celého bouřlivého století.

 

V jubilejním roce 2020 si připomeneme Josefa Gočára řadou kulturních a vzdělávacích akcí. Projekt Fenomén Gočár je rozložen do celého roku a je v něm zapojena řada kulturních institucí
a spolků. Například v únoru proběhne komentovaná prohlídka modernistického Wenkeova domu v Jaroměři před jeho uzavřením z důvodu rekonstrukce. V červnu se na akci Nábřeží umělců s podtitulem Fenomén Gočár! setkají mladí umělci a jejich pedagogové s veřejností. Centrum podpory uměleckých aktivit připravuje fotografickou soutěž zaměřenou na architekturu nejen Josefa Gočára. Kontrapunkt organizuje komentované prohlídky Gočárova Hradce Králové v rámci svého projektu KAM v Hradci Králové, královéhradeckého architektonického manuálu. Do projektu se nemůže nezapojit zajímavými aktivitami Základní a mateřská škola Josefa Gočára v Hradci Králové. Přidá se též Magistrát města Hradce Králové, divadlo Drak, FOX Gallery, Muzeum východních Čech v Hradci Králové i Městské muzeum v Jaroměři. Velkým dílem se na projektu podílí KK3 Klub konkretistů pořádající Nábřeží umělců a Konkrétní podzim. Odkaz Josefa Gočára bude připomenut i v sousedním Pardubickém kraji, například manželi Smetanovými z automatických Winternitzových mlýnů v Pardubicích.

 

Zájemci na této webové stránce naleznou nejen aktivity věnované výročí, ale rovněž i přehled stěžejních architektonických děl Josefa Gočára v kraji Královéhradeckém a Pardubickém. Závěrem si vypůjčím slova Zdeňka Wirtha, historika umění, z publikace Hradec Králové Josefa Gočára, z něhož je patrný nedocenitelný význam setkání tvůrčích osobností: 

„Moderní Hradec Králové je splynutí části životního díla Gočárova s uměleckým osudem Ulrichova Hradce Králové, zůstává nejčestnější kapitolou v díle obou, intelektuálního původce a diplomatického uskutečňovatele velkých záměrů regionálního politika i oddaného budovatele jich architektonické formy.“