Státní odborná škola koželužská s obytným domem ředitele, 
 1923–1924 

Hradec Králové

Snahy o zřízení koželužské školy se v Hradci Králové objevily již v průběhu 90. let 19. století. Reálné obrysy dostala počátkem 20. let 20. století, kdy se snahou odborných koželužských spolků, výborů
a znaleckých komisí přešla idea ve skutek.

O návrhy do užšího kola soutěže byli osloveni architekti Josef Gočár (v té době realizoval v Hradci Králové budovy Anglobanky) a Oldřich Liska. Vítězným se stal konstruktivisticky laděný návrh Gočárův, který byl porotou přijat s výhradami po naléhání starosty Františka Ulricha. Celkovou podobu ovlivnila právě holandská architektura, přesto lze v detailech v průčelí budovy spatřit stejné plastické principy jako v případě Anglobanky.

Školní areál se sestává ze dvou třípodlažních křídel rozevřených do písmene L, jednopatrového pavilonu haly továrny s dílnami, přilehlou kotelnou a vilkou ředitele. Na nároží směrem k řece Orlici se křídla s plochými střechami střetávají v hranolu nárožní věže, jejíž plášť je stejně jako zbytek pláště budovy členěn vertikálními lizénami. Věž je zakončena atikovým cimbuřím, které ukrývá vodní rezervoár. Obě křídla budovy jsou zakončena mohutnou korunní římsou. Před jižní část věže je předložen hlavní vstup ústící do vestibulu, hlavního komunikačního uzlu celé školy. Překlad nad vstupem v podobě mříže a plastiky jircháře a koželuha od Josefa Škody byly doplněny v roce 1930.


V interiéru autor záměrně zvýraznil konstrukci a industriální charakter budovy. V přízemí továrního objektu se nacházely dílny, kabinety a modelárna. V patře rýsovny a učebny.

Koželužská škola byla zrušena v roce 1949 a přemístěna do Zlína. Komplex prošel stavebními úpravami (zboření továrního komínu), z nichž nejpodstatnější proběhly v 70. letech 20. století. Zajímavostí je, že pro samotné založení stavby bylo kvůli pohyblivému štěrkovému podloží nutné do hloubky 8 metrů pod terénem vybourat staré hradební zdi a historické hradební kanály.

Koželužská škola (vila ředitele)
Koželužská škola_edited