Schodiště u Kostela nanebevzetí Panny Marie,
1909–1910  

Hradec Králové

Když se mladý projektant Gočár setkal s osvíceným královéhradeckým starostou JUDr. Františkem Ulrichem bylo jasné, že spolupráce této dvojice vtiskne rodícímu se modernímu "Velkému Hradci Králové" specifické vzezření. Prvním z projektů se stala realizace schodiště spojující vilovou čtvrt se starým městem. Armovaný beton opracovaný tak, aby navodil iluzi žuly, se svou "nahotou" protivil konzervativní části obyvatelstva. Svou originalitou realizace se však Gočárovo schodiště stalo první puristickou stavbou na území Hradce Králové.

DSC_0091
Schodiště_z_kostela_P
Schodiště_u_kostela_P