Sbor čs. církve husitské kněze Ambrože, 1926–1927 

Hradec Králové

Komplex Ambrožova sboru byl představuje zhmotnění Gočárova záměru vystavět chrám nekatolické konfese. Jeho předchozí předválečné projekty Lutherova ústavu a evangelického kostela zůstaly nerealizovány. Československá církev husitská vznikla na počátku 20. let minulého století a od svého vzniku měla ambice stát se novou církví pro mladou československou republiku. Manifestace odloučení od katolické církve se projevila i v novostavbách husitských sborů ve střízlivém tvarosloví, čemuž konvenovaly snahy moderních architektů.  

Neobvyklou půdorysnou dispozici sboru předurčil atypický trojúhelníkovitý tvar stavební parcely. Ta vznikla pravděpodobně nedopatřením jako důsledek předchozího rozvržení pravoúhlých domovních bloků při regulaci pravého břehu Labe. Komplex církevních budov se skládá z budovy fary, sídla biskupa, kostela a kolumbária. Oproti původnímu návrhu byla podstatně zjednodušena chrámová loď, která nabyla jednolitého kónického tvaru v souběhu s tvarem parcely. Formáty oken pozmněnil architekt na okna kruhová, jakoby kajutová. Vizuální účinek je založen na barevném kontrastu režného zdiva budov fary a administrativy a bíle omítnuté chrámové lodi a kampanily. Postranní kryté sloupové chodby kolumbária navazují na úřední a obytné stavby areálu, svým tvarem evokují gesto rozevřených paží. Městský ruch a světské starosti jsou ponechány za průběžným přízemním pásem obíhajícím kolem areálu. Tato uzavřenost a introvertnost podtrhuje podobnost s historickými klášterními okrsky.

Sbor čs
Sbor čs
Sbor čs. církve (půdorys přízemí)
Sbor_čs._církve_(pohled_do_kolumbaria)
Sbor čs. církve (pohled a budovy farní).
Sbor čs. církve (foto modelu)
Sbor čs. církve (boční pohled od sboru).
Sbor čs