reference 

Knihovna města Hradec Králové:
Josef Gočár

Interaktivní program pro děti 1. stupně ZŠ

Celoroční výtvarná soutěž:
Hele, Gočár!

Téma: osobnost, projekty
a vize architekta Josefa Gočára v Královéhradeckém
a Pardubickém kraji

Wenkeho dům, Jaroměř:
slavností uzavření Wenkeova domu v Jaroměři před rekonstrukcí

pozor
změna

úterý 9. června od 16.00
do 18.30 hodin

Komentované procházky:
KAM

Místo nerealizovaných vycházek si pro Vás KAM připravil online přednášku vedenou Ladislavem Zikmundem-Lenderem, který bude odpovídat na dotazy ke konkrétním tématům. 

Streamovat můžete živě:

6.6. od 17.00 hodin

Královéhradecké spořitelny
a banky

ZŠ a MŠ Josefa Gočára v Hradci Králové
Celoroční program akcí školy

24. března 09:00 - 16:00 hodin

„Společně s Josefem Gočárem, aneb Jak se učí na základní škole Josefa Gočára?“ – Den otevřených dveří

18. dubna  od 14:00 hodin

„Toulky po stopách Josefa Gočára“ –  procházka po Hradci Králové s Ing. arch. Janem Faltou - vedoucím  odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové

23. května 2020

„Cestou necestou za stavbami Josefa Gočára“ - exkurze žáků, rodičů a učitelů do Prahy, Pardubic a dalších měst

3. června 

realizace workshopu ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové v rámci Nábřeží umělců pod záštitou projektu Fenomén Gočár (1. – 5. června 2020)

4. června od 16:30 hodin

„Josefu Gočárovi s láskou“ – závěrečná prezentace projektu za přítomnosti Ing. arch. Jana Falty - vedoucího  odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové, ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D. a dalších hostů

Od 15:30 hodin doprovodný program – tvořivé workshopy, prezentace výstupů projektu v prostorách školy

Knihovna města Hradec Králové:
Po stopách Josefa Gočára
s Davidem Vávrou.

Osobní pohled architekta a promítání ukázek natočených dokumentů. Předprodej vstupenek na infopultu ústřední půjčovny a přes portál HKPoint od 1. 3. 2020. Vstupné 70 Kč.

ZŠ a MŠ Josefa Gočára
Den otevřených dveří

Úterý 24. 3. od 9.00 do 16.00
na Tylově nábřeží 1140 v Hradci Králové