Ředitelství ČSD, 1928–1932 

Hradec Králové

Ředitelství drah vzniklo v roce 1919, avšak od svého vzniku sídlilo v nevyhovujících prostorách bývalých kasáren. Na projektu nové budovy začal Gočár pracovat v roce 1928. V kontextu jeho další tvorby představuje budova ředitelství nejtěsnější příklon k vědeckému funkcionalismu. Architekt zde představil koncepci monumentální architektury asociující vzhledem rychlíkové vozy. Výrazně horizontální pojetí průčelí dlouhé 128 metrů s pravidelným rytmem oken připomíná expres, který zastavil v železniční stanici. Symbolika železnice se objevila i v interiéru budovy – dvojici ochozových hal, ze kterých se do kanceláři vstupuje jako do vlakových kupé. Při pojetí tohoto ústředního prostoru se Josef Gočár inspiroval u architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse, autorů Veletržního paláce v Praze (1924-1928). Gočárovou invencí byla průchodnost po všech čtyřech stranách ochozu přes komunikační lávky. Hlavní vchod je překrytý těžkým pískovcovým vlysem nesoucím civilistní reliéf od Bedřicha Stefana. V jihozápadní části parcely byla postavena obytná budova, spojená s hlavním objektem železobetonovým přemostěním.

Policie
Ředitelství čsl. stát
Ředitelství čsl. stát
Ředitelství čsl. stát