Rašínovo reálné gymnázium s obytnou vilou ředitele, 
 1925–1927 

Hradec Králové

Stavbu gymnázia chtělo město realizovat již od počátku minulého století. Záměr se podařilo realizovat až s odstupem času v prostoru pravobřežního pásu labské kotliny v blízkosti centra města (dnešní Tylovo nábřeží). Na gymnaziální budovu byla vypsána soutěž, jejímž vítězem se stal opět Josef Gočár. Z jeho projektu je patrná návaznost na pojetí koželužské školy, zejména řešením ploch stěn budov opět z režného zdiva, s nímž se město ztotožnilo. Dominantním prvkem budovy je vstupní průčelí připomínající otevřenou knihu, ve kterém došlo k syntéze klasicizující a puristické architektury. Výrazným klasicizujícím prvkem je přísná symetričnost budovy, předsunutá římsa nebo nástupní okrouhlé schodiště evokující představu schodiště chrámového. Zatímco fasády postranních budov a nadstavené patro mají cihelný plášť z režného zdiva, vstupní průčelí je omítnuto, stejně jako kontrastující římsy křídel budovy. Monumentálnost vstupu umocňuje plastika Vítězství od Jana Štursy postavená na úzkém vysokém dříku a Gutfreundův státní znak. Obě tato sochařská díla byla doplněna po jejich úspěchu na mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925. Samotné školní budovy byly později doplněny o tělocvičnu s půlválcovou střechou a boční prosklenou stěnou a o obydlí ředitele školy.

Skoly_1
Gymnázium J. K. Tyla_HK
Státní gymnasium (pohled se střechy na t
Státní gymnaisum (pohled ze školního nám
Státní gymnasium (čelní pohled)
Rašínovo gymnázium_Tylovo nábřeží (půdor