Grand Hotel náměstí republiky 1927–1931  

Pardubice

Původním projektantem jedné z dominant moderních Pardubic měl být architekt B. Pribish, avšak jeho stylově zastaralý a nemoderní návrh byl představenstvem města odmítnut. Na jeho místo byl dosazen Josef Gočár. Několikapatrový železobetonový funkcionalistický palác postavený na přelomu dvacátých a třicátých let tvořila dvě křídla. Restaurace v křídle prvním a hotel ve druhém společně obepínaly společenský sál s okázalou galerií. Nároží budovy zvýrazňuje válcovitý rondel s terasou využívanou jako klubové salony. Prostorově řešený skleněný plášť podtrhuje nové možnosti ve stavebnictví spojené s použitím nových materiálů.  Interiér byl vybaven možná až příliš moderně,
a i proto se reprezentativní budova dočkala odmítavých reakcí. Ty přicházely zejména od levicově orientovaných politiků namítajících, že budova je nedemokratická a až nesociální. Rovněž strohé funkcionalistické pojetí celé budovy budilo mezi angažovanou společností až neklid a palác byl jimi označován za „modernistickou bednu se strakatým nábytkem“. Bohužel se grandhotel v letech 1997 až 2000 dočkal velmi nešetrné rekonstrukce. Byl přestavěn na obchodní a administrativní centrum.

Grand