Projekt Lutherova ústavu, 1909–1910 

nerealizováno

Evangelický chlapecký ústav měl být umístěn na Kavčím plácku, který se nachází v severovýchodní části městského návrší. Dekorovaný objekt byl situován v dominantní poloze při pohledech z Pospíšilovi třídy. Josef Gočár zde využil nerovností terénu jako místa nástupního schodiště k objektu. Schodiště vede ke geometricky bohatě zdobené zvonici, završené symbolem kříže. Komplex dále měla tvořit budova samostatně stojící modlitebny a budovou s učebnami, sborovnou, byty a hostinskými pokoji. Farní úřad augspurského vyznání projekt odmítl. Důvodem byla jednak finanční náročnost projektu, ale stěžejní překážkou byly námitky estetické a ideové.

Lutherův ústav (nerealizováno)
Projekt Lutherova ústavu_1909 (čelní