Obecné a měšťanské školy, 1926–1928 

Hradec Králové

Po proudu řeky Labe vyrostly následně budovy obecných, měšťanských a mateřských škol. I v tomto případě byl projektant vybrán v užší architektonické soutěži, do které se přihlásili mimo Josefa Gočára architekti Oldřich Liska a Václav a Jan Rejchlovi. Uspěl Gočárův návrh dvojice zrcadlově řešených bloků s vnitřními nádvořími a mateřskou školou mezi nimi. Celý komplex představuje změnu v architektově myšlení. Gočár v návrhu těchto škol využil propojení interiéru s exteriérem. Na sportovní areál v zeleni navazuje přes prosklenou otevíratelnou stěnu tělocvična. Původně do jeho středu navrhl umístit plavecký bazén s jehlancovými obelisky v nárožích. Novinkou v tehdejší české architektuře představovaly ploché střechy školních budov. Jedná se o obytné střechy určené k pobytu žactva na slunci. V tomto ohledu se inspiroval Le Corbusierem, s nímž byl Gočár v kontaktu. V souladu s moderními názory na lidské zdraví situoval budovu nejen do parkové zeleně, ale velkoplošnými okny orientovanými vůči ideálnímu jihovýchodními světlu vpustil do učeben dostatek denního světla. Dále zvolil vhodnou dispozici pro funkční a účelný školní provoz (centrální šatny, učebny v protilehlých křídlech, reprezentativní část ve spojovacím traktu). Budova je jako škola využívána dodnes.  

Skoly
Skoly_2
Nové školy (úprava střech)
Nové školy (přední pohled)
Nové školy (pohled ze školního náměstí).
ZŠ Josefa Gočára_HK
ZŠ Josefa Gočára