Obchodní dům Wenke a Syn,

1910–1911  

Jaroměř

Nejdůležitějším dílem rané prekubistické tvorby je Wenkeův obchodní dům v Jaroměři. Jeho konstrukčně odvážné pojetí patřilo k nejkontroverznějším na území habsburské monarchie. Wenke, úspěšný polský obchodník, uvažoval o výstavbě nového obchodního centra
v Jaroměři. Ačkoli Gočár nemohl doposud Wenkemu představit žádnou velkou samostatnou stavbu tohoto typu, byl pravděpodobně na přímluvu jeho královéhradeckých známých polským obchodníkem vybrán.  Po počátečních průtazích se nakonec shodli, jak na modernistické vizi designu, tak i na použití železobetonových konstrukcí. Na jednotlivých architektonických prvcích lze pozorovat příklon k architektuře protofunkcionalistické skrze prosklený ocelový skelet zavěšený na betonový rám. Dokončení budovy realizoval Josef Máša a při otevíracím ceremoniálu shlédlo novostavbu přes tři tisíce návštěvníků.

Wenkeho dům Jaroměř
Wenkeho dům Jaroměř_1