Mlýn a silo bratří Winternitzů 1910–1911  

Pardubice

Ve svých tvůrčích začátcích nacházel Josef Gočár motivy v renesanci, a právě tyto prvky můžeme nalézt na budově automatických mlýnů v Pardubicích na pravém břehu Chrudimky. Gočárova první realizace v Pardubicích se postupně proměnila v robustní kolos zjemněný dvoubarevným pláštěm z režného zdiva odkazující svým členěním atik s tzv. vlaštovčími ocasy na stavební tradici pernštýnských Pardubic. Již v jeho rané tvorbě můžeme pozorovat prekubistické tendence ohlašující příchod nového, jedinečného stylu světového formátu.

DSC_0530