Mateřská škola, 1927–1928 
Hradec Králové

Součástí školního areálu byla mateřská škola. Její architektura, zejména však její elegantně prohnuté dvorní průčelí, je produktem nové Gočárovi funkcionalistické architektury. Návrh školky prošel korekcemi a definitivní návrh načrtl architekt v roce 1927. V původním návrhu měl například pod terasou být umístěn bazén. Voda, mořská hladina, zámořské plavby a parníky byly inspiračním zdrojem architektury 20. let. Nautické tvarosloví se zrcadlí i v návrhu mateřské školy – prosklená zaoblená terasa dvorního průčelí s komunikačními lávkami, schodišti a trubkovým zábradlím asociuje kapitánský můstek. Pomyslným vrcholem je komín kotelny asociující mohutné komíny zámořského parníku, spíše ale přímořský maják s lucernou. Důraz je kladen (po vzoru holandských tzv. open-air-schools – školy na čerstvém vzduchu) na prosvětlení prostor, což je patrné zejména v plášti zadního průčelí, kde byla umístěna dětská herna.

Mateřská škola (detail ochozu)
Nové školy (mateřská škola, půdorys příz
Nové školy (mateřská škola, interiér her
Nové školy (detail mateřské školy)

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

  • Facebook Clean

© 2020 fenomengocar.cz

Nové školy (detail mateřské školy)