Mateřská škola, 1927–1928 
Hradec Králové

Součástí školního areálu byla mateřská škola. Její architektura, zejména však její elegantně prohnuté dvorní průčelí, je produktem nové Gočárovi funkcionalistické architektury. Návrh školky prošel korekcemi a definitivní návrh načrtl architekt v roce 1927. V původním návrhu měl například pod terasou být umístěn bazén. Voda, mořská hladina, zámořské plavby a parníky byly inspiračním zdrojem architektury 20. let. Nautické tvarosloví se zrcadlí i v návrhu mateřské školy – prosklená zaoblená terasa dvorního průčelí s komunikačními lávkami, schodišti a trubkovým zábradlím asociuje kapitánský můstek. Pomyslným vrcholem je komín kotelny asociující mohutné komíny zámořského parníku, spíše ale přímořský maják s lucernou. Důraz je kladen (po vzoru holandských tzv. open-air-schools – školy na čerstvém vzduchu) na prosvětlení prostor, což je patrné zejména v plášti zadního průčelí, kde byla umístěna dětská herna.

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

  • Facebook Clean

© 2020 fenomengocar.cz