Anglo-československá banka, 1922–1925  

Hradec Králové

Širokou možnost uplatnění národního stylu skýtala výstavba nových poboček bank v menších městech, například v Hradci králové, Ostravě a Pardubicích. Gočár pro rohovou parcelu vypracoval uměřenou budovu se specifickým nárožím a robustní římsou kopírující výškovou hranici tamního regulačního plánu. Exteriérové prvky tak tvoří iluzi větrem vzdouvaného látkového závěsu, jenž zhodnotil funkcionalistický kritik až jako „barokní“. Absence obloučku a kruhových výsečí vytváří z budovy anglobanky v Hradci králové nevšedně poklidnou "rondokubistickou" stavbu. Přesně pro to se stala budova perfektním pozadím pro Gutfreundovu sochu prvního prezidenta ČSR těšícího se v té době na naše poměry velkému osobnostnímu kultu. Náměstí jako celek podtrhuje i půdorysný tvar budovy do písmene M.

Anglobanka_Masarykovo náměstí HK