Skoly
Policie
Skoly_2
Skoly_3
Skoly_1
Grand
DSC_0091
ZŠ Josefa Gočára
ZŠ Josefa Gočára_HK
Návrh Městské spořitelny_1927
Sbor_čs._církve_(pohled_do_kolumbaria)
Projekt vily_Antonín Petrof 1909 (řez
Sbor čs
Projekt evangelického kostela_1909 (poh
Projekt vily_An
Státní gymnasium (půdorys přízemí)
Státní gymnasium (pohled ze školního nám
Státní gymnasium (pohled se střechy na t
Státní gymnasium (čelní pohled)
DSC_0530
Státní gymnasium (interér tělocvičny)
Státní gymnaisum (pohled ze školního nám
Schodiště_z_kostela_P
Schodiště_u_kostela_P
Projekt_evangelického_kostela_1909_(boc
Sbor čs. církve (půdorys přízemí)
Sbor čs. církve (pohled a budovy farní).
Sbor čs
Projekt Lutherova ústavu_1909 (čelní
Sbor čs. církve (foto modelu)
Sbor čs. církve (boční pohled od sboru).
Sbor čs
Dům MUDr. Šoba 1909
Ředitelství čsl. stát
Wenkeho dům Jaroměř_1
Ředitelství čsl. stát
Ředitelství čsl. stát
Regulace Ulrichovo náměstí
Regulace_orlické_kotliny_(axonometrický_
Regulace_orlické_kotliny_(axonometrický_
Regulace_labské_kotliny_(ptačí_perspekti
Regulace_labské_kotliny_(axonometrický_p
Anglobanka_Masarykovo náměstí HK
Regulace_části_u_muzea_(axonometrický_po
Rašínovo gymnázium_Tylovo nábřeží (půdor
Ptačí perspektiva (regulace labské kotli
Projekt městské spořitelny (schema půdor
Obecné a měšťanské školy_půdorys
Nový regulační plán města HK (schéma zel
Nový regulační plán města HK
Nový regulační plán města HK (schéma kom
Nové školy (úprava střech)
Nové školy (pohled ze školního náměstí).
Nové školy (přední pohled)
Nové školy (mateřská škola, půdorys příz
Nové školy (mateřská škola, interiér her
Nové školy (detail mateřské školy)
Návrh_nové_budovy_Grand-hotelu
Městská spořitelna (perspektivní pohled)
Mateřská škola_V Lipkách (půdorys)
Mateřská škola (detail ochozu)
Lutherův ústav (nerealizováno)
Koželužská škola_edited
Koželužská škola_půdorys
Gymnázium J. K. Tyla_HK
Koželužská škola (vila ředitele)
Koželužská škola (půdorys přízemí)
Josef Gočár
Horní pohled přes školní náměstí (na mat
Anglobanka (celkový pohled na náměstí)_e
Evangelický_reformovaný_kostel_(nerealiz
úvodní slovo
140. let od narození
Josefa Gočára
Mgr. Kateřina Churtajeva
Architekt Josef Gočár byl výraznou osobností, pocházel z východních Čech a ve východních Čechách také nalezneme řadu jeho realizovaných staveb. Gočárova tvorba prošla složitým vývojem.
Josef Gočár
Ladislav Zikmund-Lender

Josef Gočár se narodil
13. března 1880 v Semíně u Pardubic. Bezesporu patří mezi nejvýznamnější architekty 20. století působícími na českém území.

doprovodné akce
Komentované procházky:
KAM

Další z řady vycházek po Hradci Králové si pro Vás KAM připravil dne 3. října.

Sraz: 14.00 před budovou Střední průmyslové školy stavební, Pospíšilova třída 787, Hradec Králové