Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

  • Facebook Clean

© 2020 fenomengocar.cz

úvodní slovo
140. let od narození
Josefa Gočára
Mgr. Kateřina Churtajeva
Architekt Josef Gočár byl výraznou osobností, pocházel z východních Čech a ve východních Čechách také nalezneme řadu jeho realizovaných staveb. Gočárova tvorba prošla složitým vývojem.
Josef Gočár
Ladislav Zikmund-Lender

Josef Gočár se narodil
13. března 1880 v Semíně u Pardubic. Bezesporu patří mezi nejvýznamnější architekty 20. století působícími na českém území.

Knihovna města Hradec Králové:
Po stopách Josefa Gočára s Davidem Vávrou.

Osobní pohled architekta a promítání ukázek natočených dokumentů. Předprodej vstupenek na infopultu ústřední půjčovny a přes portál HKPoint od 1. 3. 2020. Vstupné 70 Kč.

doprovodné akce
Komentované procházky:
KAM

odborně-popularizační databáze, která podává ucelený přehled o architektuře, architektonických úlohách, stylovém rejstříku, umělecké výzdobě a urbanismu Hradce Králové.  

Celoroční výtvarná soutěž:
Hele, Gočár!

Téma: osobnost, projekty
a vize architekta Josefa Gočára v Královéhradeckém
a Pardubickém kraji

S odvoláním na nařízení Vlády ČR jsou veškeré kulturní a společenské akce zrušeny nebo přesunuty na pozdější termín. Aktuální informace naleznete na webových stránkách jednotlivých pořadatelů.

Knihovna města Hradec Králové:
Josef Gočár

Interaktivní program pro děti 1. stupně ZŠ

Wenkeho dům, Jaroměř:
slavností uzavření Wenkeova domu v Jaroměři před rekonstrukcí

čtvrtek 21. května od 17.30 hodin

ZŠ a MŠ Josefa Gočára
Den otevřených
dveří

Úterý 24. 3. od 9.00 do 16.00
na Tylově nábřeží 1140 v Hradci Králové