Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

  • Facebook Clean

© 2020 fenomengocar.cz

úvodní slovo
140. let od narození
Josefa Gočára
Mgr. Kateřina Churtajeva
Architekt Josef Gočár byl výraznou osobností, pocházel z východních Čech a ve východních Čechách také nalezneme řadu jeho realizovaných staveb. Gočárova tvorba prošla složitým vývojem.
Josef Gočár
Ladislav Zikmund-Lender

Josef Gočár se narodil
13. března 1880 v Semíně u Pardubic. Bezesporu patří mezi nejvýznamnější architekty 20. století působícími na českém území.

Celoroční výtvarná soutěž:
Hele, Gočár!

Téma: osobnost, projekty
a vize architekta Josefa Gočára v královéhradeckém
a pardubickém kraji

doprovodné akce
Knihovna města Hradec Králové:
Josef Gočár

Interaktivní program pro děti 1. stupně ZŠ